Khối D có những ngành học nào – 1 số trường đại học khối d

Khối D là khối thi bao gồm rất nhiều chuyên ngành như: Khối ngành kỹ thuật, khối ngành công nghệ thông tin, khối ngành luật, khối ngành ngoại ngữ, khối ngành kinh tế – tài chính – quản trị… các ngành khối D luôn hot và có cơ hội dễ xin việc làm nhất. Chính vì vậy hàng năm có rất nhiều thí sinh lựa chọn các tổ hợp môn của khối D để xét tuyển.

CÁC TỔ HỢP CỦA KHỐI D VÀ MÔN THI

  • Khối D truyền thống gồm bộ 3 môn Toán Văn Ngoại ngữ.
  • Khối D nhân bản sẽ có thứ tự và ký hiệu từ D00,D01,…D99.
  • Các môn học được tổ chức trong các tổ hợp khối D là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa Lý, Tiếng Nhật, Tiếng Đức, Tiếng Trung.
Khối D có những ngành học nào - 1 số trường đại học khối d
Khối D có những ngành học nào – 1 số trường đại học khối d

Xem thêm :

TỔ HỢP KHỐI D BỘ 3 MÔN HỌC
D00 Ngữ văn, Toán học, Ngoại ngữ
D01 Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh
D02 Ngữ văn, Toán học, Tiếng Nga
D03 Ngữ văn, Toán học, Tiếng Pháp
D04 Ngữ văn, Toán học, Tiếng Trung
D05 Ngữ văn, Toán học, Tiếng Đức
D06 Ngữ văn, Toán học, Tiếng Nhật
D07 Toán học, Hóa học, Tiếng Anh
D08 Toán học, Sinh học, Tiếng Anh
D09 Toán học, Lịch sử, Tiếng Anh
D10 Toán học, Địa lí, Tiếng Anh
D11 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
D12 Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
D13 Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
D16 Toán học, Địa lí, Tiếng Đức
D17 Toán học, Địa lí, Tiếng Nga
D18 Toán học, Địa lí, Tiếng Nhật
D19 Toán học, Địa lí, Tiếng Pháp
D20 Toán học, Địa lí, Tiếng Trung
D21 Toán học, Hóa học, Tiếng Đức
D22 Toán học, Hóa học, Tiếng Nga
D23 Toán học, Hóa học, Tiếng Nhật
D24 Toán học, Hóa học, Tiếng Pháp
D25 Toán học, Hóa học, Tiếng Trung
D26 Toán học, Vật lí, Tiếng Đức
D27 Toán học, Vật lí, Tiếng Nga
D28 Toán học, Vật lí, Tiếng Nhật
D29 Toán học, Vật lí, Tiếng Pháp
D30 Toán học, Vật lí, Tiếng Trung
D31 Toán học, Sinh học, Tiếng Đức
D32 Toán học, Sinh học, Tiếng Nga
D33 Toán học, Sinh học, Tiếng Nhật
D34 Toán học, Sinh học, Tiếng Pháp
D35 Toán học, Sinh học, Tiếng Trung
D41 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức
D42 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga
D43 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật
D44 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp
D45 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung
D52 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga
D54 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
D55 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
D61 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
D62 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
D63 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
D64 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
D65 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
D66 Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh
D68 Ngữ văn, GDCD, Tiếng Nga
D69 Ngữ văn, GDCD, Tiếng Nhật
D70 Ngữ văn, GDCD, Tiếng Pháp
D72 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
D73 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
D74 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
D75 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
D76 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
D77 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
D78 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
D79 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
D80 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng nga
D81 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
D82 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
D83 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trimh
D84 Toán học, GDCD, Tiếng Anh
D85 Toán học, GDCD, Tiếng Đức
D86 Toán học, GDCD, Tiếng Nga
D87 Toán học, GDCD, Tiếng Pháp
D88 Toán học, GDCD, Tiếng Nhật
D90 Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
D91 Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
D92 Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
D93 Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
D94 Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
D95 Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
D96 Toán học, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
D97 Toán học, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
D98 Toán học, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
D99 Toán học, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

KHỐI D GỒM NHỮNG NGÀNH NGHỀ NÀO?

  • Khối D là khối có rất nhiều ngành nghề cũng như nhiều những trường Đại học đào tạo trên toàn nước. Như các ngành về luật, sư phạm, quan hệ quốc tế,…
  • Dưới đây là các ngành nghề thi khối D và tổ hợp khối D

STT Tên ngành nghề
1 Trinh sát cảnh sát
2 Quản lý hành chính về trật tự xã hội
3 Luật
4 Luật dân sự
5 Luật tài chính ngân hàng
6 Luật kinh doanh
7 Kinh doanh quốc tế
8 Quản trị kinh doanh
9 Tài chính ngân hàng
10 Kế toán
11 Kiểm toán
12 Trinh sát an ninh
13 Giáo dục Tiểu học
14 Sư phạm Tiếng Anh
15 Sư phạm Lịch sử
16 Sư phạm Địa lí
17 Ngôn Ngữ Anh
18 Việt Nam học
19 Tiếng Trung Quốc
20 Công tác xã hội
21 Khoa học thư viện
22 Quản trị văn phòng
23 Công nghệ thông tin
24 Quản lí văn hóa
25 Công nghệ thiết bị trường học
26 Lưu trữ học
27 Sư phạm tin học
28 Sư phạm Công dân
29 Sư phạm Ngữ văn
30 Tin học ứng dụng
31 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
32 Thư ký văn phòng
33 Tiếng nhật
34 Thiết kế đồ họa
35 Thiết kế thời trang
36 Địa lý học
37 Ngôn ngữ Pháp
38 Ngôn ngữ Trung
39 Ngôn ngữ Nga
40 Ngôn ngữ Hàn Quốc
41 Công nghệ may
42 Quản lí xây dựng
43 Công nghệ thực phẩm
44 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
45 Truyền thông và mạng máy tính
46 Thiết kế nội thất
47 Marketing
48 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
49 Công nghệ hàn
50 Hệ thống thông tin quả lí
51 Xã hội học
52 Văn học
53 Tài chsinh ngân hàng
54 Kỹ thuật phần mềm
55 Quản trị nhân lực
56 Việt Nam học
57 Quốc tế học
58 Bảo hiểm
59 Khí tượng học
60 Thủy văn
61 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
62 Công nghệ sợi, dệt
63 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
64 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
65 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
66 Công nghệ kỹ thuật máy tính
67 Quản lý công nghiệp
68 Quản trị khách sạn
69 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
70 Kinh doanh xuất bản phẩm
71 Khuyến nông
72 Chăn nuôi
73 Khoa học cây trồng
74 Lâm nghiệp
75 Dịch vụ thú y
76 Quản lý đất đai
77 Phát triển nông thôn
78 Quản lý tài nguyên rừng
79 Công nghệ kĩ thuật môi trường
80 Điều tra trinh sát
81 Điều tra hình sự
82 Quản lí nhà nước về an ninh – trật tự
83 Kỹ thuật hình sự
84 Quản lí, giáo dục và cải tạo phạm nhân
85 Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh
86 Thống kê
87 Luật kinh tế
88 Lịch sử
89 Văn hóa học
90 Địa lý học
91 Báo chí
92 Ngôn ngữ Trung Quốc
93 Ngôn ngữ Hàn Quốc
94 Ngôn ngữ Tây Ban Nha
95 Ngôn ngữ Italia
96 Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
97 Đông Nam Á học
98 Trung Quốc học
99 Nhật Bản học
100 Hàn Quốc học
101 Truyền thông đa phương tiện
102 Quan hệ quốc tế
103 Đông phương học
104 Triết học
105 Kĩ thuật cơ khí
106 Kinh doanh quốc tế
107 Tâm lý học
108 Chính trị học
109 Địa lý học
110 Thông tin học
111 Công nghệ kĩ thuật cơ khí
112 Quản lí tài nguyên và môi trường
113 Công nghệ kĩ thuật địa chất
114 Kinh tế
115 Kỹ thuật sinh học
116 Kỹ thuật hóa học
117 Kỹ thuật in
118 Công nghệ thông tin
119 Khoa học máy tính
120 Kỹ thuật phần mềm
121 Mạng máy tính và truyền thông
122 Vật lí học
123 Địa chất học
124 Hải dương học

CÁC NGÀNH KHỐI D HOT NHẤT VÀ CƠ HỘI DỄ XIN VIỆC LÀM NHẤT:

Khối d là một trong những khối thi đại học có nhiều ngành nhất, để lựa chọn 1 trong những ngành đó để thi tuyển THPT Quốc Gia quả thật không hề dễ. Để các thí sinh có thể tham khảo và lựa chọn lĩnh vực đúng đắn, cơ hội việc làm tốt cũng như thõa mãn niềm đam mê cá nhân, dưới đấy là một số nhóm ngành khối D đang hot trong khoảng thời gian một vài năm trở lại đây:

  • Nhóm ngành Công nghệ thông tin: Trong thời đại công nghệ 4.0 ngành công nghệ thông tin trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống, ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực trong cuộc sống từ kinh tế, xã hội, thông tin, truyền thông…chính vì vậy ngay hiện tại và trong tương lai ngành công nghệ thông tin cần nguồn nhân lực rất lớn, đây chính là cơ hội việc làm cho cho các bạn sinh viên theo đuổi ngành này.
  • Nhóm ngành Ngoại ngữ: Ngoại ngữ được sử dụng trong các mảng hoạt động như kinh doanh, tài chính, xuất nhập khẩu, ngoại giao… Trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngoại ngữ chính là một ngành học lý tưởng, kinh tế hội nhập rất nhiều công ty nước ngoài đặt trụ sở và xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam nên yêu cầu nhân viên có trình độ ngoại ngữ cao, ngoài ra các công ty lớn tại Việt Nam muốn vươn ra thị trường thế giới cũng rất cần nhân viên có trình độ ngoại ngữ cao công tác tại các vị trí chuyên biệt, chính vì vậy sinh viên ngành ngoại ngữ có cơ hội việc làm rất rộng mở, sinh viên học xong ra trường có thể làm các công việc như: phiên dịch, nhân viên truyền thông, chuyên viên phòng hoặc làm các công việc trong lĩnh vực sư phạm ngoại ngữ, hướng dẫn viên du lịch…
  • Nhóm ngành Kinh tế – Tài Chính – Quản Trị: Kinh tế đất nước đang trên đà phát triển, với việc liên tục gia nhập các hiệp hội kinh tế thế giới cùng với tốc độ phát triển như vũ bão của các doanh nghiệp trong nước nhóm ngành kinh tế tài chính quản trị sẽ càng phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Nếu bạn là người học giỏi Toán và yêu thích những con số thì đây chính là nhóm ngành lý tưởng và phù hợp nhất dành cho bạn.
  • Nhóm ngành Luật: Mọi lĩnh vực trong cuộc sống từ văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ đời sống…đều cần có sự can thiệp ít nhiều của pháp luật, chính vì vậy ngành luật luôn có rất nhiều cơ hội phát triển trong tương lai, nếu bạn là người học tốt các môn như văn hay giáo dục công dân, ăn nói hoặt bát năng động thì nhóm ngành luật rất phù hợp để bạn theo đuổi và gặt hái thành công trong tương lai.

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI D

STT Tên trường Đại học
1 ĐH Sư phạm TPHCM
2 ĐH Cảnh sát Nhân dân
3 ĐH Ngoại Thương
4 ĐH Việt Đức
5 ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM
6 ĐH An ninh Nhân dân
7 Học viện hành chính Quốc gia
8 ĐH Tài nguyên môi trường TPHCM
9 ĐH Nông lâm TPHCM
10 ĐH Ngân hàng TPHCM
11 ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
12 ĐH Mở TPHCM
13 ĐH Lao động – Xã hội
14 ĐH Kiến Trúc
15 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
16 Học viện Khoa học Quân sự
17 ĐH Kinh tế – Luật ĐHQG TPHCM
18 Học viện công nghệ Bưu chính Viễn Thông
19 ĐH Luật TPHCM
20 ĐH Quốc tế – ĐHQG TPHCM
21 ĐH Sài Gòn
22 Học viện Hàng Không Việt Nam
23 ĐH Tài chính Marketing
24 ĐH Tôn Đức Thắng
25 ĐH Phòng cháy Chữa cháy
26 ĐH Công nghệ Sài Gòn
27 ĐH Văn Hóa TPHCM
28 ĐH Công nghiệp TPHCM
29 ĐH CNTT Gia Định
30 ĐH Nguyễn Tất Thành
31 ĐH Sài Gòn
32 ĐH Quốc tế Sài Gòn
33 ĐH Hoa Sen
34 ĐH Giao thông vận tải
35 ĐH Văn Lang
36 ĐH Ngoại Ngữ – Tin học TPHCM
37 ĐH Văn Hiến

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI D Ở MIỀN NAM

STT Tên trường Đại học
1 ĐH Xây dựng Miền Tây
2 ĐH Bạc Liêu
3 ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu
4 ĐH Cần Thơ
5 ĐH Bình Dương
6 ĐH KT CN Cần Thơ
7 ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An
8 ĐH Lâm Nghiệp
9 ĐH Kinh tế KT Bình Dương
10 ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
11 ĐH Dầu khí Việt Nam
12 ĐH CN Đồng Nai
13 ĐH Đồng Nai
14 ĐH Công nghệ Miền Đông
15 ĐH Đồng Tháp
16 ĐH Nam Cần Thơ
17 ĐH Thủ Dầu Một
18 ĐH Quốc tế miền Đông
19 ĐH Tiền Giang
20 ĐH Tân Tạo
21 ĐH Dân lập Cửu Long
22 ĐH Kiên Giang
23 ĐH Dân lập Lạc Hồng
24 ĐH Trà Vinh
25 ĐH Tây Đô
26 ĐH Võ Trường Toản

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI D Ở MIỀN TRUNG

STT Các trường Đại học
1 ĐH Công nghiệp Vinh
2 ĐH Buôn Ma Thuột
3 ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn
4 Phân hiệu ĐH Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hóa
5 ĐH Khoa học – ĐH Huế
6 Phân hiệu trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam
7 Phân hiệu ĐH Nông lâm TPHCM tại Ninh Thuận
8 Khoa Du lịch – ĐH Huế
9 Phân hiệu ĐH Tài chính – Kế toán tại Thừa Thiên – Huế
10 ĐH Hà Tĩnh
11 ĐH Công nghệ Vạn Xuân
12 ĐH Hồng Đức
13 Học viện Ngân hàng – phân viện Phú Yên
14 ĐH Khánh Hòa
15 Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum
16 Phân hiệu ĐH công nghiệp TPHCM tại Quãng Ngãi
17 Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI D Ở MIỀN BẮC

STT Tên trường Đại học
1 ĐH Việt Bắc
2 ĐH Tân Trào
3 ĐH Công nghệ Đông Á
4 ĐH Hồng Đức
5 Sư phạm kỹ thuật Nam Định
6 ĐH Hàng hải
7 Sư phạm KT Hưng Yên
8 Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên
9 ĐH Chu Văn AN
10 ĐH Hoa Lư
11 ĐH Tây Bắc
12 Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
13 ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên
14 ĐH Kinh tế và Quàn trị Kinh doanh
15 ĐH CNTT và Truyền Thông – ĐH Thái Nguyên
16 ĐH Trưng Vương
17 ĐH Hạ Long
18 ĐH Kinh Bắc
19 ĐH Hải Dương
20 ĐH Y Dược Hải Phòng
21 ĐH Công nghiệp Quảng Ninh
22 ĐH Tân Trào
23 ĐH Sao Đô
24 ĐH Hùng Vương
25 ĐH Thành Đông
26 ĐH Thái Bình
27 ĐH Đại Nam
28 Nông lâm Thái Nguyên
29 Công nghiệp Việt Trì
30 Dân lập Lương Thế Vinh
31 ĐH Hải Phòng
32 Y dược – ĐH Thái Nguyên
33 ĐH Dân lập Hải Phòng
34 ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
35 ĐH Nông lâm Bắc Giang