Công thức tính thể tích khối tứ diện

Công thức tính thể tích khối tứ diện

Công thức tính thể tích khối tứ diện

Kiến thức cần nắm vững:

Trong hình học thì tứ diện được biết là hình chóp tam giác với các khối đa diện gồm 4 mặt là tam giác, 6 cạnh thẳng và 4 góc đỉnh. Hình tứ diện được biết đến là một loại hình chóp với đa diện có đáy là tam giác phẳng và các mặt tam giác nối với đáy bằng 1 điểm chung. Do đó tứ diện cũng còn có thể được gọi là hình chóp tam giác.

Còn đối với tứ diện đều sẽ có 6 cạnh bằng nhau và 4 mặt sẽ là tam giác đều. Vậy nên trong tứ diện đều thì các mắt sẽ đều có cùng kích thước và hình dạng, tất cả các cạnh cũng vậy chúng đều có cùng 1 độ dài.

Xem thêm :

 

Công thức tính thể tích của khối tứ diện ABCD sẽ là như sau:

V = ⅓ SBCD . AH

(Thể tích tứ diện ABCD bằng 1 phần 3 diện tích mặt đáy nhân với chiều cao của khối tứ diện).

Công thức tính thể tích của khối tứ diện SABC sẽ là như sau:

V = ⅓ B . h

(Thể tích của khối chóp bằng 1 phần 3 nhân với diện tích mặt đáy và chiều cao của khối chóp).

Một số lưu ý bạn cần nắm vững:

  • Trong quá trình tính toán các đại lượng, nếu cần cần thì bạn có thể đặt ẩn rồi tìm ra phương trình để giải ẩn đó
  • Tứ diện hay hình chóp tam giác phải có 4 cách chọn đỉnh chóp.
  • Với tứ diện nội tiếp hình hộp, tứ diện gần đều sẽ có 3 cặp cạnh đối bằng nhau nội tiếp hình hộp chữ nhất và tứ diện đều nội tiếp với hình lập phương.
  • Để có thể tính được diện tích hoặc thể tích có khi ta cần phải tính gián tiếp bằng việc chia nhỏ các phần hoặc có thể lấy phần lớn hơn trừ đi các phần dư.
1tttd

 

Mọi người cũng hỏi

Câu hỏi 1: Thể tích của khối tứ diện là gì?

Trả lời 1: Thể tích của một khối tứ diện là diện tích cơ sở nhân với chiều cao của khối. Công thức tính thể tích khối tứ diện là: Thể tích = Diện tích cơ sở × Chiều cao.

Câu hỏi 2: Làm thế nào để tính thể tích của khối tứ diện có cạnh đáy là hình vuông?

Trả lời 2: Nếu khối tứ diện có cạnh đáy là hình vuông, bạn có thể sử dụng công thức: Thể tích = Cạnh đáy × Cạnh đáy × Chiều cao.

Câu hỏi 3: Khối tứ diện có thể có các hình đáy khác nhau không?

Trả lời 3: Có, khối tứ diện có thể có các hình đáy khác nhau như hình vuông, hình chữ nhật, tam giác, hay hình bất kỳ có diện tích cơ sở.

Câu hỏi 4: Làm thế nào để tính thể tích của một khối tứ diện có hình đáy là hình chữ nhật?

Trả lời 4: Để tính thể tích của khối tứ diện có hình đáy là hình chữ nhật, bạn cần biết chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đáy. Công thức tính thể tích sẽ là: Thể tích = Chiều dài × Chiều rộng × Chiều cao.